Séria je venovaná svetu éterických bytostí - anjelom.

The series is dedicated to the world of ethereal beings – the angels.

Serie "Ángeles" dedicada al mundo espiritual, en los colores y formas.

Akryl na plátne,50x110cmSéria - Vnútorný svet - je stvárnením autorkiných predstáv o prepojení vonkajších a vnútorných duchovných sfér.

Series – “Internal World” - is an expression of the space that surrounds us.

Serie - Mundo interior - es una expresión del espacio que nos rodea.


(R) Evolúcia I (Alfa), olej- akryl na plátne,130x100 cm.

(R) Evolúcia II - (Omega) 130x100 cm.

Anjel a prorok.  Angel and prophet. Ángel y profeta. 80x120cm

Kniha múdrosti. Book of the wisdom. Sabiduría.90x90cm

Kniha poznania. Book of the knowledge. Conocimiento. 90x90cm.


Kniha harmónie. Book of the harmony. Armonía 90x90cm

Kniha zmierenia.  Book of the reconciliation Reconciliación 90 x 90 cm.


2016 Farby - Colors - Colores

Holubica - Dove - Paloma. 13x18cm 2017 Akryl na sololite. Acrylic on fibreboard. Acrilico sobre tabla.

Spirituálna tvorba

Spirituálna tvorba

Getsemany 2

Getsemany 2