Výstava "More" farebné impresie 2023

"Diela, ktoré tvorím v roku 2022-23 , sú akryly a oleje na plátne, formáty, niektoré horizontálne, iné vertikálne, rada sa hrám s perspektívou pláže, pieskom v popredí, morským pobrežím, ktoré hladia prvé malé vlny a veľké vlny dominujú v pozadí morskej scény, v niektorých kompozíciách „konverzuje“ „hovorí“ s farbami horizontu."


Vernisáž výstavy: More - farebné impresie, 2023 v Piešťanoch. Video:

https://www.youtube.com/watch?v=ycgRJQ-MOog&t=8s

 


More v noci. 2023 ,akryl-olej na plátne, 140x70cm

More lásky. 2023
akryl-olej na plátne. 50x50cm

I

Zlaté more, 2023
akryl-olej na plátne. 50x50cm

Oranžová vlna, 2023
 akryl-olej na plátne. 50x50cm

Zlatá vlna. 2023


 akryl-olej na plátne, 50x50cm

Milujúce more šedej farby I


2023, olej-akryl na plátne,
 priemer 40cm

Milujúce more šedej farby II


2023, olej-akryl na plátne,

 priemer 40cm

Séria je venovaná svetu éterických bytostí - anjelom.

The series is dedicated to the world of ethereal beings – the angels.

Serie "Ángeles" dedicada al mundo espiritual, en los colores y formas.

Olej - Akryl na plátne,50x110cmSéria - Vnútorný svet - je stvárnením autorkiných predstáv o prepojení vonkajších a vnútorných duchovných sfér.

Series – “Internal World” - is an expression of the space that surrounds us.

Serie - Mundo interior - es una expresión del espacio que nos rodea.


(R) Evolúcia I (Alfa), olej- akryl na plátne,130x100 cm.

(R) Evolúcia II - (Omega) 130x100 cm.

Anjel a prorok.  Angel and prophet. Ángel y profeta. 80x120cm

Kniha múdrosti. Book of the wisdom. Sabiduría.90x90cm

Kniha poznania. Book of the knowledge. Conocimiento. 90x90cm.


Kniha harmónie. Book of the harmony. Armonía 90x90cm

Kniha zmierenia.  Book of the reconciliation Reconciliación 90 x 90 cm.


2016 Farby - Colors - Colores

Holubica - Dove - Paloma. 13x18cm 2017 Akryl na sololite. Acrylic on fibreboard. Acrilico sobre tabla.

Spirituálna tvorba

Sochy
2022

Getsemany 2

Getsemany 2