Svitanie II - 2023, akryl-olej na plátne 140x70cm

eslovaquiagif

Mária Jesús Machek - Rivero sa narodila v Granade , v Španielsku (1965). Štúdium na „Escuela de Arte de Oviedo“ (Astúria) ukončila v r.1989 so špecializáciou na ilustráciu. Súbežne s vlastnou tvorbou, prezentovanou na viacerých individuálnych a kolektívnych výstavách, sa venovala  20 rokov taktiež pedagogickej činnosti na svojej súkromnej škole. V súčasnosti žije a tvorí na Slovensku, kde sa vydala za  hudobníka.

Od roku 2012 žije a tvorí na Slovenku. Počas svojho pobytu vystavovala na Slovensku aj v zahraničí (Moldavsko, Taliansko, Česká republika) a zúčastnila sa na viacerých sympóziach s medzinárodnou účasťou.

Od roku 2012 je členkou združenia "Spoločnosť voľných výtvarných umelcov",  a od roku 2014 členkou skupiny "Krestum".         

Slovensko ju inšpirovalo k vytvoreniu série Konzonancia Astúrie a Slovenska, ktorá je súzvukom impresií čerpaných z prírody Astúrie a Slovenska v priebehu 12 mesiacov roka, vo vzťahu farieb, foriem a ich chromatických premien .

 V ďalšej sérii vytvorila "Vnútorný svet", ktorý je stvárnením autorkiných predstáv o prepojení vonkajších a vnútorných duchovných sfér. Na túto sériu priamo naväzuje "Svet anjelov", venovaný éterickým bytostiam, ktoré nás obklopujú a chránia.


"V roku 2022 som pocítila silnú túžbu a vrátila sa „k moru“, kreslila vlny, vlny ktoré tancujú na plátne,

 a začala som pracovať na svojom milovanom mori a namaľovala som niekoľko plátien, s mysľou v jeho farbách, spomienkach, ťahmi štetca sledujúcimi pohyby vĺn, ktoré si uchovávam v pamäti, som sa vrátila do modrozelených, tyrkysových vôd a „kúpala“ som sa v jeho vodách. Keď maľujem, pracujem na týchto obrazoch, počúvam zvuk mora, tieto chvíle sú „magické, čarovné“, cítim vôňu morského vánku a moje oči vidia cez predstavivosť trblietanie vĺn, penu mora s jeho bublinami, je to poézia pre moju dušu: Morská voda, život a radosť zo života.

Diela, ktoré tvorím teraz v roku 2022-23 , sú akryly a oleje na plátne, formáty, niektoré horizontálne, iné vertikálne, rada sa hrám s perspektívou pláže, pieskom v popredí, morským pobrežím, ktoré hladia prvé malé vlny a veľké vlny dominujú v pozadí morskej scény, v niektorých kompozíciách „konverzuje“ „hovorí“ s farbami horizontu."

autorke

Kariéra María Jesús Machek - Rivero bola formovaná najmä odovzdanosťou výtvarnému umeniu. Rodom Granádčanka, srdcom Astúrčanka s kozmopolitným duchom, okrem vlastnej tvorby, pritiahla k sebe svojím prístupom k práci mnoho študentov.

„Tvorba jej posledného obdobia sa vyznačuje abstraktným pozadím harmonizujúcich farieb, s figuratívnymi motívmi, dotvárajúcimi dielo. U Maríe Jesus prevláda figuratívny magický realizmus s tendenciou k surrealizmu a fantazijnej kozmovízii na impresionistickej palete.“

Ricardo Galícia, kunsthistorik (Mexiko)

„Svojbytný figuralizmus na sympózium priniesla španielska maliarka María Jesus Machek - Rivero, a keby to nebolo príliš zjednodušujúce, mohli by sme hovoriť o akomsi novom variante španielskeho maliarskeho mysticizmu alebo o metafyzickom realizme, ak niečo také jestvuje. Každopádne, autorka svoje posvätné postavy modeluje hmotou pastóznej farby v prísne zúženej monochromatickej skladbe odtieňov temnej modrej, do ktorej žiari lúč svetla, ducha, posvätenia. Nad vášňou temna a svetla prevažuje akýsi prerafaelistický sentiment“

PhDr. Marián Kvasnička kurátor výstavy „Ora et Ars“
Skalka pri Trenčíne 2013
Text z katalógu

Anjel zeme2016 olej na pltne41x52cmjpg

Anjel zeme - Ángel tierra.2016 olej na plátne-óleo sobre lienzo(41x52cm)


About the artist María Jesus Machek - Rivero was born in Granada, Spain in 1965. María Jesus holds a degree in Applied Arts -1989, with a speciality in illustration from the Escuela de Artes of Oviedo. She has participated in plastic arts competitions and in collective and individual exhibitions as well. She currently works and is dedicated to her creative activity in her studio in the city of Bratislava, Slovakia, where she carried out her artistic quest, based on the compositions inspired by the weather and chromatic consonance between Asturias and Slovakia. Recently, she has created a series of new paintings on light, color, and life forms of the months of the year.

In the following series María Jesús created the “Internal World”, presenting her concepts of links between the outer and inner spiritual spheres.

This series is closely followed by the “Angels’ Universe”, dedicated to the ethereal beings, surrounding and protecting us.

María Jesús lives and works in Slovakia, where she is married to a musician.

María Jesus Machek - Rivero’s professional career path has been driven on by and directed at art. She is a mighty proud Asturian born Granadine (Spain) with a universal spirit. Painting has become a passion that she wants to share with anyone with a proclivity for it. Many people alike have been motivated in her painting workshops.

She has participated in many collective art exhibitions and she had solo exhibitions and exhibited her works in Prague, Italy, Moldova, Slovakia, Germany,  United States,  and she has participated in international art symposiums. Since 2012 she has been a member of the Association of Free Visual Artists at the Slovak Fine Arts Union.„In her late work the abstract background is tempered with Figurativism; it could be said that some of her paintings tend to Surrealism and fantastic cosmovision; notwithstanding, most of María Jesús’ work can be considered figurative within the domain of Magic Realism with some reminiscences of Impressionism.“

Ricardo G. Galicia. Art Historian (Mexico)

„Spanish artist María Jesus Machek - Rivero introduced at the symposium her own and original version of figurative art and in order not to make things too simplifying, we could talk about some kind of a new variation of a Spanish mysticism or metaphysical realism, if such thing exists. Either way, the author is shaping her sacred figures from a material of paste-like colour in strictly narrowed monochromatic composition, consisting of blue hues and pierced with a beam of light, spirit, blessing. The passion of darkness and light is outweighed by some kind of pre-Raphael sentiment.“

PhDr. Marián Kvasnička; Art Historian, curator of the exhibition "Ora et Ars" 2013
Skalka n.Váhom(Slovakia)espanagif

Sobre la autora

María Jesús Machek - Rivero nació en Granada, España en 1965. La trayectoria profesional de María Jesús ha sido impulsada y dirigida por y para el arte. Es granadina de nacimiento, asturiana de corazón (familia de origen asturiano)  y de espíritu universal.

Graduada en Artes Aplicadas -1989, con una especialidad en ilustración en la Escuela de Artes de Oviedo. Ha  participado en concursos de artes plásticas y en exposiciones colectivas e individuales. Desde el año 1991 hasta 2011 vivió en Oviedo, Asturias y se dedicó a la enseñanza artística y  actividades educativas en la escuela privada.

Actualmente vive, trabaja y se dedica a su actividad creativa en su estudio en la ciudad de Bratislava, Eslovaquia, y esta casada con un músico. En este interesante  pais realiza su búsqueda artística, basada en las composiciones inspiradas en el clima y las consonancias cromáticas entre Asturias, España y Eslovaquia. Ha creado una serie de nuevas pinturas sobre la luz, el color y las formas de vida de los meses del año.

Desde 2012, es miembro de la asociación "Sociedad de Artistas Visuales libres de Eslovaquia" y desde 2014 miembro del grupo "Krestum".

Eslovaquia le ha inspirado para crear la serie “Konzonancia”  "Consonancias" Asturias y Eslovaquia, que es la armonía de impresiones extraidas de la naturaleza de Asturias y Eslovaquia durante los 12 meses del año, con respecto a los colores, formas y transformaciones cromáticas.

En otra serie creada "Mundo interior", se reflejan las ideas de la autora sobre la vinculación de los universos espirituales internos y externos. Esta serie sigue directamente en contacto con la serie "El mundo de los ángeles", dedicada a seres etéreos.
Realiza varias exposiciones individuales en la ciudad de Bratislava y en Praga , participa en exposiciones colectivas en Italia, bienal de arte de Moldavia, Eslovaquia, republica Checa, Alemania, Estados Unidos y en simposios de artes plásticas. Hace  ilustraciones para revistas infantiles en Eslovaquia.


Anjel milosrdenstva2016akryl-pltne50x70cmjpg


Odtiene - Matices. akryl na plátne, 50x70cm, 2016.


"En la actualidad en sus cuadros se distinguen fondos abstractos con armonizado colorido y elementos figurativos que rematan la composición. Hay varios ejemplos en su obra que tienden al surrealismo, aunque la mayoría de la obra de María Jesus Machek - Rivero es figurativa y bien puede ser considerada dentro del dominio del Realismo Mágico con pequeños atisbos de Impresionismo.“    Ricardo G. Galicia. Historiador de Arte (México)
„La pintora española María Jesus Machek - Rivero aportó al simposio un figuralismo peculiar. Podríamos hablar de una nueva variante de la pintura española, realismo místico o metafísico, si tal cosa existe. De todos modos, la autora ha plasmado en sus obras un compuesto modelo de carácter sagrado armonizando mezclas con los colores azules oscuros, en los que brilla un rayo de luz, como el espíritu de santificación. Su obra refleja la pasión de la oscuridad y pesa la luz con sentimiento prerafaelico dejando ver el sufrimiento con dulzura.“

PhDr. Marián Kvasnička - historiador de arte; comisario de la exposición
(texto perteneciente al catálogo de la exposición „Ora et Ars“
Skalka pri Trenčíne 2013,Eslovaquia)
                   
                                  

Konzonancia Astúrie a Slovenska

Consonance between Asturias and Slovakia

Consonancias cromáticas entre Asturias, España y Eslovaquia

  

Dvanásť mesiacov,   olej na plátne 

Twelve months of the year, oil on canvas 

    Doce meses del año,  óleo sobre tela
  60x90cm