Pedagogická činnosť

eslovaquiagif

Výtvarný ateliér je priestorom, "vesmírom" ,ktorý je venovaný výtvarnej výchove, miestom nasmerovania a podpory študentov, ktorí sa rozhodli venovať tejto špeciálnej činnosti, ktorá rozvíja a harmonizuje ich osobnosť. Učia sa vytvárať diela, ktoré vyjadrujú ich videnie sveta pomocou kresby a základných, ale aj špecifických maliarskych techník a štýly .espanagif

El taller es un espacio  dedicado a la educación artística, un lugar de orientación y apoyo para los estudiantes y personas aficionadas a la pintura que han decidido dedicarse a esta actividad especial que desarrolla y armoniza su personalidad. Aprenden a crear obras que expresan su visión del mundo a través del dibujo y técnicas de pintura básicas y específicas.


eslovaquiagif Takmer dve desaťročia strávené v mojom ateliéri výtvarného umenia v Španielsku som venovala výtvarnej výchove, vysvetľovala žiakom rôzne techniky, základy kompozície, a tiež som sa snažila , aby porozumeli významu farieb, harmónie a disharmónie, interpretácii reality, a to jednak prostredníctvom kreslenia zátiší, kde sa študenti učili zvládať kresbu, ktorá vždy bola, je a bude, základným predpokladom pri tvorbe kvalitného vizuálneho diela, ako aj procesom zbližovania sa s farbami tak, aby v procese transformácie a rastu v každej technike mohli nakoniec dospieť k vlastnému vyjadrovaciemu štýlu.

espanagif Dos décadas pasadas en mi estudio - taller de arte en España, donde dediqué el tiempo a  la educación artística, enseñando  técnicas,  fundamentos de la composición, y también  el significado de los colores, armonía y desarmonía, la interpretación de la realidad, por un lado a través del dibujo de bodegones, donde a los estudiantes aprenden a dibujar del natural, que siempre ha sido, es y será el prerrequisito básico para la creación de imágenes de alta calidad,
funciona, así como el proceso de convergencia con colores  y el proceso y la transformación y el crecimiento en cada técnica,  finalmente podrán alcanzar su propio estilo expresivo.  eslovaquiagif Keď sa študent naučí ovládať svoju ruku, a ceruzku alebo štetec v nej uchopený, je schopný zvládať kompozíciu na báze kresby uhlíkom, zachytiť každý detail predlohy, či už je to žilka na liste stromu alebo vytieňovať záhyb látky, môže pristúpiť k fáze kopírovania. Vždy som obdivovala klasických majstrov, pretože v nich je "kľúč", vstup do sveta kvalitnej kresby a maľby.


    eslovaquiagif Maľovanie, bez ohľadu na vek, pretože v každom veku je dobré maľovať, je tvorivá činnosť, pri ktorej sa učíme, že maľovanie je poéziou, v ktorej môžeme ospevovať krásu farieb a tvarov, na začiatku načrtnutím základnej kompozície, teda predmetov, krásnych vo svojej zdanlivej jednoduchosti, ale predsa tak dokonalých, ako je obyčajný džbán naplnený vodou, alebo jabĺčko.

espanagif La pintura artística, independientemente de su edad, al igual que en todas las épocas, es una actividad creativa, en la que
aprendemos que la pintura es un poema en el que podemos afirmar la belleza de los colores y las formas, al principio dibujando
la composición básica, es decir, los objetos hermosos en su aparente  simplicidad, pero tan perfecto como un simple tarro lleno de agua, o una manzana.


    eslovaquiagif Moja cesta je  možno klasickou ,ale overenou, dalo by sa povedať “starou, dobrou“ španielskou školou, ktorú sa snažím obohatiť vlastnými prvkami. Môj život maliarky je krajší a plnší, keď sa delím o svoje poznatky, keď ich zdieľam so svojimi študentmi , najmä mladou generáciou, ale aj s ľuďmi všetkých vekových kategórií, ktorých talent a nadšenie pre maľovanie by bola veľká škoda nerozvíjať.

espanagif Mi manera, estilo creativo en la pintura es clásica, podría decirse, clásica escuela de pintura española, que trabajo día a día  y trato de  enriquecer con propios elementos plásticos.
Pintar es más hermoso y más lleno de vida,  cuando compartimos los conocimientos, cuando se comparten con
con los  estudiantes, especialmente la generación más joven, pero también con personas de todas las edades con afición,
talento y pasión por la pintura.

Maria Jesus Machek - Rivero